Medicīniskās palīdzības organizācija politraumu gadījumā. Aleksejs Višņakovs, neatliekamās medicīnas ārsts, ķirurgs; Rīgas Stradiņa universitātes docētājs

Back to: Politraumas. Konference notikusi 2023. gada 15. aprīlī