Ķirurģiska “Damage controle” taktika politraumas gadījumā. Alvis Melderis, ķirurgs; Rīgas Stradiņa universitātes docētājs