Aktuālākais depresijas ārstēšanā. Dr. med. Māris Taube, psihiatrs; Rīgas Stradiņa universitātes profesors