Vesels ārsts labākai pacienta veselībai. Dr. med. Liene Sīle, psihiatre; Rīgas Stradiņa universitātes docētāja