Asimptomātiskā hiperurikēmija. Dr. med. Iveta Mintāle, kardioloģe; Latvijas Universitātes asociētā profesore