Vienas zāles vairākām slimībām. Dr. med. Ainārs Rudzītis, kardiologs; Latvijas Universitātes docents