Ģenētika un molekulārā diagnostika. prof. Edvīns Miklaševičs