Ķirurģiska sepse un komplicēta intraabdomināla infekcija, doc.Haralds Plaudis

Back to: Gremošanas sistēma un mikrobioms, konference notikusi 2015. gada 18. aprīlī