Ķirurģiskas intraabdominālas infekcijas ārstēšana, Ivars Krastiņš