Pārtikas izraisītās infekcijas. Aivars Bērziņš, Dr.med.vet., Ph.D.; BIOR institūta direktors