Sadzīvē gūtu brūču kopšana, dzīvnieku kodumi. Luize Raga-Kagaine, traumatoloģe, ortopēde