Primārās veselības aprūpes loma pacientu ar psihiskās veselības problēmām ārstēšanā. Elmārs Tērauds, psihiatrs; Rīgas Stradiņa universitātes docētājs