Uztura loma integratīvā veselības aprūpes modelī onkoloģijas pacientiem. Mg.sc.sal. Nelda Karpenska-Allaža, uztura speciāliste