Uztura loma integratīvā veselības aprūpes modelī onkoloģijas pacientiem. Mg.sc.sal. Nelda Karpenska-Allaža, uztura speciāliste

Back to: Integratīva pieeja onkoloģisko slimību ārstēšanā. Konference notikusi 2022. gada 5. februārī