Paliatīvās aprūpes iespējas mājās. Ilga Albina, onkoloģe ķīmijterapeite, paliatīvās aprūpes speciāliste